Om oss

Vi investerar i starka entreprenörsteam

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Ett starkt entreprenörsteam är av avgörande betydelse för framgången hos en startup.

01
Teamet

Lär känna vårt Team

Teamet på First Venture har tillsammans en lång, relevant och unik erfarenhet av investeringar i både noterade och onoterade bolag inom teknik, hälsa och hållbarhet.

03
Värdeskapande

Värdeskapande investeringar

En viktig faktor är att utveckla en hållbar produkt och affärsmodell som är nära kopplade till kunderna. Det är kunderna som i slutändan bedömer nyttan och värdet av produkten.

Ett entreprenörsteam som har utvecklat och lanserat produkten behöver ofta utvecklas och kompletteras med nya medlemmar under kommersialiseringsfasen. Detsamma gäller för styrelsen. Affärsutveckling blir en prioritet både för styrelsen och ledningen, med tydliga mål, strategier och affärsmodeller som behövs både internt i bolaget och för extern kommunikation.

Vår fokus

Siktet inställt på framtida innovation

Investerarteamet på First Venture, som leds av grundarna Rune Nordlander och Peter Werme, har tillsammans en lång, relevant och unik erfarenhet av investeringar i både noterade och onoterade bolag inom teknik, hälsa och hållbarhet.
Framtiden i våra händer

De bästa idéerna

Vi letar de bästa idéerna. First Ventures team utvärderar hundratals bolag per år.

Rustade för framtidens utmaningar

Entreprenörerna

Ett entreprenörsteam är av avgörande betydelse för framgången hos en startup. Så vi på First Venture spenderar mycket tid på att utvärdera  ett entreprenörsteam innan slutförd investering.

Saminvesteringars mervärde

Early on

First Venture har gått in som första institutionella investeraren i många bolag. Dock är detta inte ett kriterium för investering utan i många fall saminvesterar First Venture med andra lokala och internationella Venture Capital aktörer.

Svensk innovation, Global Vision

Marknad

First Venture investerar i Sverige baserade företag med produkter eller tjänster som har global potential.

Strategi

Investeringstrategi

First Venture är övertygade om att teknologin har en enastående kraft att förändra branscher och förbättra människors liv. Vi investerar i banbrytande företag inom digital teknik, hälsa och hållbarhet som har en stark vision och en tydlig hållbarhetsprofil. Vår investeringsstrategi är inriktad på att identifiera och stödja startups och företag som har potential att revolutionera sina branscher och skapa positiva förändringar. Vi tror på att vara en katalysator för framsteg och att göra investeringar som inte bara ger bra avkastning, utan också bidrar till en bättre framtid för samhället.

1.

Tre megatrender

First Venture är dedikerade till att fokusera på teknologi, hälsa och hållbarhet. Dessa tre megatrender kommer att fortsätta vara drivkrafter för samhället och affärsvärlden.

2.

Minoritetsägare

First Venture söker minoritetsandlear i portföljbolagen för att säkerställa lämpliga incitament för entreprenörsteamen.

3.

Tillväxtbolag

First Venture fokuserar på bolag som står inför eller befinner sig i stark tillväxt fas.

4.

Långsiktig Partner

First Ventures har en struktur och filiosfi som ger oss möjlighet att vara långsiktiga på riktigt.

Investment Timing

När tiden är rätt för investering

First Venture fokuserar på att investera i botten av "Valley of Death". Det är en utmanande period för företag där att vända trenden är en möjlig, men inte lätt uppgift. För att överleva denna fas behöver företagen kapital för att utveckla och expandera sina team samt förstärka sina försäljnings- och marknadsföringsresurser. First Venture ser detta som en lovande möjlighet att investera eftersom konkurrensen är mindre och det finns potential för högre värdeökning.

Valley of Death

Dödsdalen är den lägsta punkten på en aggregerad kassaflödeskurva och visar den typiska ekonomiska utvecklingen för ett nystartat eller uppskalningsföretag.

Rätt timing för investerare

Genom att kombinera en investering i ett företag som för närvarande befinner sig i dödens dal med ett tillskott av kapital och know-how blir föreaget väl positionerat för en snabb värdetillväxt.

Rätt timing för Entreprenörer

Den typiska situationen med dödens dal inträffar precis innan ett företags produkt eller tjänst kommersialiseras. Vid denna tidpunkt är det som entreprenörerna mest behöver starka och aktiva investerare.