Investor Relations

Investerare med hjärta för teknik, hälsa och hållbarhet.

First Venture är ett investeringsbolag med strategin att förvärva andelar i lovande företag med tydlig värdepotential inom teknik, hållbarhet och hälsa. Både onoterade såväl som noterade bolag.

Substansvärde per 2023-08-31: 6,00 kr/aktie
First Venture substansvärde uppgick per 31 augusti 2023 till:

6,00kr

Substansvärde per aktie

3,01kr

Pris per aktie

49,9%

Substansvärderabatt
Visar 0 av 0
visar 
0
 av 
0
Tag
Filters
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Visar 0 av 0
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Hälsa
Humble Group
40 716 384 SEK
1.09
SEK
18.1
%
Se mer
Hälsa
Sprint Bioscience
14 563 982 SEK
0.39
SEK
6.5
%
Se mer
Hållbarhet
Lyckegård Group
9 206 340 SEK
0.25
SEK
4.1
%
Se mer
Hållbarhet
Alelion Energy Systems AB
6 165 865 SEK
0.16
SEK
2.7
%
Se mer
Teknik
Kiliaro
5 840 474 SEK
0.16
SEK
2.6
%
Se mer
Hållbarhet
Dlabratory
1 430 962 SEK
0.04
SEK
0.6
%
Se mer
Hållbarhet
Tribonex
24 346 847 SEK
0.65
SEK
10.8
%
Se mer
Hälsa
Mendi Innovation
20 617 532 SEK
0.55
SEK
9.2
%
Se mer
Teknik
CombiQ
18 629 180 SEK
0.50
SEK
8.3
%
Se mer
Hälsa
Verduro
18 440 000 SEK
0.49
SEK
8.2
%
Se mer
Hållbarhet
Zigrid
13 326 775 SEK
0.36
SEK
5.9
%
Se mer
Hållbarhet
Cling Systems
8 600 003 SEK
0.23
SEK
3.8
%
Se mer
Teknik
Speedment
7 363 565 SEK
0.20
SEK
3.3
%
Se mer
Hälsa
One Two Analytics
6 741 500 SEK
0.18
SEK
3
%
Se mer
Teknik
Virtual eTraining
5 069 440 SEK
0.14
SEK
2.2
%
Se mer
Hälsa
Knodd Vård
4 516 600 SEK
0.12
SEK
2
%
Se mer
Hälsa
Mindforce Game Lab
2 788 200 SEK
0.07
SEK
1.2
%
Se mer

* Baseras på aktiekurser: Humble 8.76 kr/aktie, Sprint Bioscience 1,47 kr/aktie, Alelion 0,17 kr/aktie och Kiliaro 0,66 kr/aktie, Lyckegård 2,32 kr/aktie, Dlab 2,48 kr/aktie

** Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st

First Venture redovisar aktuellt substansvärde under nästkommande månad

Kallendarium
2023
23 februari: Bokslutskommuniké

25 april: Årsredovisning

15 maj: Delårsrapport Q1

16 maj: Årsstämma

24 augusti: Halvårsrapport

23 november: Delårsrapport Q3
2024
22 februari: Bokslutskommuniké
ESG
First Venture arbetar aktivt med hållbarhet i alla investeringar och det görs både top-down och bottom-up. Vi analysera varje investering och företag individuellt utifrån ett hållbarhetsperspektiv och vi investerar endast i de företag som vi bedömer uppfyller våra investeringskriterier.

First Venture refererar ofta till en analysmodell för att granska hur företaget följer internationella konventioner och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och företagsstyrning (ESG) och även FN:s Global Compact inklusive några av FN:s principer för hållbara utvecklingsmål (SDG). Dessa ramar bygger i sin tur på internationell standard för miljö, mänskliga rättigheter, arbete och korruption.

First Ventures verksamhet skall bedrivas på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart eftersom vi också vill bidra till ett hållbart samhälle. Det innebär bland annat att First Venture tar hänsyn till behoven hos både nuvarande och framtida generationer och att vi tar ett långsiktigt ansvar för vårt dagliga arbete.
Notering 2021
Första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market var fredag den 2 juli 2021. Aktierna handlas under kortnamnet ”FIRST B”.

Marknad: Nasdaq First North Growth Market, Ticker: First B, ISIN koden: SE0016075451

Prospekt

First Venture Sweden AB - Tillägsdokument
Ägare
1
Första Entreprenörsfonden i Norden AB
4,33 %
20,29 %
2023-07-27
2
Rutger Arnhult
21,06 %
17,54 %
2023-05-04
3
Håkan Roos (RoosGruppen)
8,82 %
7,35 %
2023-07-27
4
Buntel AB
7,62 %
6,35 %
2023-07-27
5
Tham Special Investment AB
5,78 %
4,82 %
2023-07-27
6
Movenio Fastigheter AB
4,40 %
3,66 %
2023-07-27
7
Avanza Pension
3,45 %
2,87 %
2023-07-27
8
Swedbank Försäkring
2,80%
2,33%
2023-07-27
9
Lodet AB
2,02 %
1,68 %
2023-07-27
10
Mikael Lönn
1,66 %
1,38 %
2023-07-27

Aktien

Marknad: Nasdaq First North Growth Market, Ticker: First B, ISIN koden: SE0016075451

Certified Adviser: Redeye AB

E-postadress: certifiedadviser@redeye.se
och telefonnummer 08 – 121 576 90

IR-kontakt