Investor Relations

Investerare med hjärta för teknik, hälsa och hållbarhet.

First Venture är ett investeringsbolag med strategin att förvärva andelar i lovande företag med tydlig värdepotential inom teknik, hållbarhet och hälsa. Både onoterade såväl som noterade bolag.

Substansvärde per 2024-04-30; 6,25/aktie
First Venture substansvärde uppgick per 30 april 2024 till:

6,25kr

Substansvärde per aktie

2,98kr

Pris per aktie

52,3%

Substansvärderabatt
Visar 0 av 0
visar 
0
 av 
0
Tag
Filters
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Visar 0 av 0
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Hälsa
Humble Group
42 042 089 SEK
1.12
SEK
17.9
%
Se mer
Hälsa
Sprint Bioscience
13 176 936 SEK
0.35
SEK
5.6
%
Se mer
Hållbarhet
Lyckegård Group
5 793 645 SEK
0.15
SEK
2.5
%
Se mer
Teknik
Kiliaro
10 473 799 SEK
0.28
SEK
2.5
%
Se mer
Hållbarhet
Dlabratory
1 076 360 SEK
0.03
SEK
0.5
%
Se mer
Hållbarhet
Cling Systems
26 070 219 SEK
0.69
SEK
11.1
%
Se mer
Hållbarhet
Tribonex
24 346 847 SEK
0.65
SEK
10.4
%
Se mer
Hälsa
Mendi Innovation
20 617 532 SEK
0.55
SEK
8.8
%
Se mer
Hälsa
Verduro
18 440 000 SEK
0.49
SEK
7.9
%
Se mer
Teknik
CombiQ
18 629 180 SEK
0.50
SEK
7.9
%
Se mer
Hälsa
One Two Analytics
14 071 553 SEK
0.37
SEK
6
%
Se mer
Hållbarhet
Zigrid
13 627 075 SEK
0.36
SEK
5.8
%
Se mer
Teknik
Speedment
4 911 498 SEK
0.13
SEK
2.1
%
Se mer
Hälsa
Knodd Vård
4 728 900 SEK
0.13
SEK
2
%
Se mer
Teknik
Virtual eTraining
4 055 552 SEK
0.11
SEK
1.7
%
Se mer
Hälsa
Mindforce Game Lab
2 307 528 SEK
0.06
SEK
1
%
Se mer

First Venture redovisar aktuellt substansvärde under nästkommande månad

Kalendarium
2024
22 februari: Bokslutskommuniké

Vecka 17: Årsredovisning

15 maj: Delårsrapport Q1

4 juni: Årsstämma

22 augusti: Halvårsrapport

21 november: Delårsrapport Q3
2025
20 februari: Bokslutskommuniké
ESG
First Venture arbetar aktivt med hållbarhet i alla investeringar och det görs både top-down och bottom-up. Vi analysera varje investering och företag individuellt utifrån ett hållbarhetsperspektiv och vi investerar endast i de företag som vi bedömer uppfyller våra investeringskriterier.

First Venture refererar ofta till en analysmodell för att granska hur företaget följer internationella konventioner och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och företagsstyrning (ESG) och även FN:s Global Compact inklusive några av FN:s principer för hållbara utvecklingsmål (SDG). Dessa ramar bygger i sin tur på internationell standard för miljö, mänskliga rättigheter, arbete och korruption.

First Ventures verksamhet skall bedrivas på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart eftersom vi också vill bidra till ett hållbart samhälle. Det innebär bland annat att First Venture tar hänsyn till behoven hos både nuvarande och framtida generationer och att vi tar ett långsiktigt ansvar för vårt dagliga arbete.
Notering 2021
Första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market var fredag den 2 juli 2021. Aktierna handlas under kortnamnet ”FIRST B”.

Marknad: Nasdaq First North Growth Market, Ticker: First B, ISIN koden: SE0016075451

Prospekt

First Venture Sweden AB - Tillägsdokument
Ägare
1
Första Entreprenörsfonden i Norden AB
4,33 %
20,29 %
2023-07-27
2
Rutger Arnhult
21,06 %
17,54 %
2023-05-04
3
Håkan Roos (RoosGruppen)
8,82 %
7,35 %
2023-07-27
4
Buntel AB
7,62 %
6,35 %
2023-07-27
5
Tham Special Investment AB
5,78 %
4,82 %
2023-07-27
6
Movenio Fastigheter AB
4,40 %
3,66 %
2023-07-27
7
Avanza Pension
3,45 %
2,87 %
2023-07-27
8
Swedbank Försäkring
2,80%
2,33%
2023-07-27
9
Lodet AB
2,02 %
1,68 %
2023-07-27
10
Mikael Lönn
1,66 %
1,38 %
2023-07-27

Aktien

Marknad: Nasdaq First North Growth Market, Ticker: First B, ISIN koden: SE0016075451

Certified Adviser: Redeye AB

E-postadress: certifiedadviser@redeye.se
och telefonnummer 08 – 121 576 90

IR-kontakt