First Venture logo

Investeringsfilosofi

First Venture är ett investeringsbolag i framkant med fokus på teknik, hälsa och hållbarhet. Dessa megatrender spelar en avgörande roll för att skapa en bättre värld för oss alla. Vi på First Venture förstår kraften i den digitala tekniken och har insett att den är en nyckelfaktor för att driva framsteg inom hälsa och hållbarhet. Genom att investera tidigt i innovativa teknikföretag  är vi med och formar framtidens landskap inom dessa områden.

Tre megatrender

First Venture fokuserar på teknik, hälsa och hållbarhet. Vi investerar i bolag med potential att skapa positiv förändring, bidra till hållbar utveckling och förbättrad hälsa. Vi tror att dessa tre megatrender kommer fortsätta påverka samhället och affärsvärlden, och vill stödja bolag som kan göra verklig skillnad.

Fokusområde "Valley of death"

Endast 1 av 9 nystartade företag överlever ”Valley of death” vilket kan verka skrämmande men visar hur svårt det är att lyckas övertyga marknaden med en ny produkt. Alla företag hamnar i denna utförsbacke och att vända trenden är inte lätt, men dock möjlig uppgift. För att klara sig genom dalen behöver dessa företag kapital, främst för att utveckla och växa sina team, men också för att öka sina försäljnings- och marknadsföringsresurser.

Onoterade och noterade

First Venture investerar i både onoterade och noterade bolag. Vi har omfattande erfarenhet av båda typer av bolag och är ett attraktivt val för entreprenörer som söker finansiering. Som en långsiktig och aktiv ägare arbetar vi nära våra portföljbolag för att stödja dem i att nå sina mål.

News from our universe

Ett urval av våra aktiva innehav

Om First Venture

"First Venture är en långsiktig och aktiv ägare som har ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen."

First Ventures erfarna team har arbetat med investeringar i många år. Investerarteamet tillsammans med First Ventures nätverk av rådgivare har djup, relevant och bred kunskap inom teknik, hälsa och hållbarhet.

17 st
Aktiva innehav
215 MSEK+
Totalt innehav
2K +
Investerare
+15 ÅR
Erfarenhet

"First Venture ser ett bra tillfälle att investera i botten av ”Valley of death” på grund av mindre konkurrens och potentiellt högre värdetillväxt."

Tidiga skede av negativt kassaflödet innan bolag lyckas att vända kurvan ”dödar” de flesta nystartade företagen och kallas därför ”Valley of death”. Tillväxtbolag i botten av ”Valley of death” kan ha svårt att få finansiering och hamnar därmed i en mycket sårbar och utsatt position. Vi på First Venture ser å andra sidan ett bra tillfälle att investera på grund av mindre konkurrens och potentiellt högre värdetillväxt. Därför är botten av ”Valley of death” vårt fokusområde för våra investeringar.

Vanliga frågor & mer om oss

Vad är "Valley of Death"

"Valley of Death" (Dödens dal) är en situation när ett företag, särskilt inom teknik- eller innovationssektorn, står inför svårigheter att säkra tillräcklig finansiering under en specifik fas i sin utveckling. Det inträffar efter forskning och utveckling när företaget behöver kapital för att ta sin produkt till marknaden.

Endast 1 av 9 nystartade företag överlever ”Valley of Death” vilket kan verka skrämmande men visar hur svårt det är att lyckas övertyga marknaden med en ny produkt. Alla företag hamnar i denna "utförsbacke" och att vända trenden är ingen lätt, men dock möjlig uppgift. För att klara sig genom dalen behöver dessa företag kapital, främst för att utveckla och växa sina team, men också för att öka sina försäljnings- och marknadsföringsresurser.

Vilka branscher investerar First Venture i?

First Venture investerar inom teknik, hälsa och hållbarhet, tre megatrender som hjälper till att främja en bättre framtid för mänskligheten. Framförallt digitalteknikens utveckling och digitaliseringen har haft stor betydelse för många branscher och är viktig för utveckling inom hälsa och hållbarhet. Hälsa är inte bara läkemedel och sjukvård utan även förebyggande åtgärder som kosthållning och träning. Hållbarhet eller Sustaintech som kan definieras som hållbarhet och livskvalitet genom teknik, är en trend som bara ökar i betydelse och det är bråttom för mänskligheten. Vi måste agera nu och det finns många tidiga svenska tillväxtbolag med innovativa lösningar och produkter.

Investerar First Venture i både onoterade och noterade bolag?

First Venture investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag inom teknik, hälsa och hållbarhet. I de onoterade bolagen drivs ofta ett mycket aktivt arbete via styrelsen och coaching av entreprenörsteamet för att öka tillväxttakten. En notering av bolaget ska gärna vara möjlig inom en treårsperiod och entreprenörsteamet ska vara redo att gå den vägen. Generellt går First Venture in som minoritetsägare och sätter stor vikt vid att entreprenörsteamet är stora ägare vid investering.

I de noterade bolagen kommer First Venture företrädesvis vara aktiva via valberedningen snarare än styrelsen för att underlätta en aktiv förvaltning av aktierna i portföljbolagen. Däremot har man fortsatt en nära kontakt med entreprenörsteamet löpande. En notering innebär också en god möjlighet för bolagen att applicera en förvärvsstrategi för att snabba på tillväxttakten.

Hur vi jobbar med hållbarhet

First Venture integrerar aktivt hållbarhet i alla sina investeringar. Varje investering och företag analyseras individuellt utifrån hållbarhetsperspektiv för att säkerställa att de uppfyller investeringskriterierna. Vi anser att företag som inte är hållbara på sikt inte kan växa på samma nivå och möta kapitalavkastningskrav, vilket kan leda till finansierings- och investeringsproblem. Vi refererar ofta till en analysmodell för att granska företags efterlevnad av internationella ESG-riktlinjer och FN:s Global Compact, inklusive principer för hållbara utvecklingsmål. Vi tar ansvar för nuvarande och framtida generationers behov och arbetar på lång sikt. Vi har hög moral och god affärsetik som präglar hela vår verksamhet. Vi följer gällande lagstiftning och andra bestämmelser som minimikrav. Våra gemensamma värderingar bygger på öppenhet, ärlighet och ödmjukhet och genomsyrar vårt dagliga arbete både internt och externt.

Vad är First Ventures substansvärde?

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 oktober 2023 till 5,73 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 54,1 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för 2023 uppgår till -5,5 %. First North All-share Index avkastade -17,8 % under samma period.

Kontakta oss

Fyll i det här formuläret för att kontakta oss. Vi är glada att svara på alla dina frågor!

Tack för du kontaktar oss! Vi återkopplar så fort vi kan!
Något gick fel när formuläret skickades in! Vänligen försök igen!