Sprint Bioscience: Ser stor potential i sin portfölj

Året har varit framgångsrikt för Sprint Bioscience medutlicensieringen av VADA-programmet till Day OneBiopharmaceuticals, vilket har säkrat finansieringen och skapaten positiv framåtanda.Utöver utlicensingen av VADA-programmet så har två oberoendegrupper har bekräftat Sprint Bioscience TREX1-proteinet som ettlovande terapeutiskt mål för cancerbehandling, vilket ökarintresset för DISA-programmet.

Sprint Bioscience marknadsföraktivt NASH-programmet och planerar att snart lansera PETRA01-programmet. DecipheraPharmaceuticals kommer inte att driva VPS34-programmet vidare, vilket öppnar för möjligheter attåterta programmet. Med ett utlicensierat program och flera interna program ser företaget stor potential i sin portfölj.Ledningen är stolt över det engagemang som syns inom bolaget och ser fram emot att hållaintressenter uppdaterade.

“Jag känner stolthet över det omfattande engagemang som jag ser i bolaget. Vi har nyligenvälkomnat nya medarbetare, bibehåller ett högt tempo och har en spännande tid framför oss. Vårtarbete i labbet står aldrig still och vår strävan efter att leverera first-in-class håller oss på tårna. Jagser fram emot att hålla er uppdaterade.” - Johan Emilsson, vd Sprint Bioscience

Läs mer här