Lyckegård Group: Renodlar verksamheten

Lyckegård Group meddelade den 8 januari år 2024 att bolaget kommeratt fokusera på sin kärnverksamhet inom bevattning och grönyteskötselgenom affärsområdet Water & Outdoor. Denna strategiska inriktninginnebär att en översyn av det andra affärsområdet, Soil & Seed, harinletts. Denna översyn kan resultera i att hela eller delar av affärsområdetSoil & Seed avyttras genom försäljning eller genom notering på lämpligmarknadsplats.Som en följd av denna strategiska förändring har styrelsen beslutat att säga upp VD ChristianBjärntoft. För att säkerställa en smidig övergång och fortsatt stabilitet i bolagets ledning harLyckegårds CFO, Daniel Nilsson, utsetts till tillförordnad VD på obestämd tid.Denna omstrukturering syftar till att stärka Lyckegårds position inom sin kärnverksamhet ochoptimera bolagets resurser för att maximera tillväxtpotentialen inom affärsområdet Water &Outdoor. Genom att genomföra denna förändring förväntar sig bolaget att bättre kunna mötamarknadens krav och öka sin konkurrenskraft på lång sikt.

Läs mer här