Kiliaro: Visar ökad omsättning och användarbas

“Under de senaste sex månaderna har vi arbetat medatt implementera synergier och fokuserat från enbarttillväxt till lönsamhet. Detta har resulterat i positivaeffekter för vårt starkaste kvartal, där lyckats vändabolaget till att leverera ett positivt kassaflöde underkvartalet vilket var en tydlig målsättning som sattes upp tidigt under 2023. Vi sammanfattar kvartaletmed en EBITDA på 4,4 MSEK och på helåret EBITDA på 10,1 MSEK. Omsättningen för det fjärdekvartalet har ökat med 62% jämfört med föregående kvartal och uppgår till 14,1 MSEK. För helårethar omsättningen ökat med 30% jämfört med 2022, och landar på 41,6 MSEK.Resultatet indikerar inte bara på ekonomisk framgång utan också på ett starkt varumärke och enorganisation som levererar. Det är fortsatt positiva siffror för Kiliaroapplikationen, där våranvändarbas har ökat med 93% jämfört med föregående kvartal. Utvecklingen av Kiliaro by Sosyopixoch införandet av en förenklad registreringsprocess är två av huvudorsakerna till tillväxten.”- Elie Komo, VD Kiliaro Group AB

Läs mer här