GDPR | Privacy Policy

Vem ansvarar för hantering av personuppgifter?

First Venture Sweden AB (org.nr 559124-1251) Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i vårt CRM system (kundregister) och på www.first-venture.com registrering för nyhetsbrev samt vid utskick av nyhetsbrev. Det innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679)

Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi behandlar och lagrar uppgifter du själv lämnar till oss i samband med att du anmäler dig till nyhetsbrev, personliga informationsmöten och söker som entreprenör.
Vi hämtar även data från publika källor.

Vad använder vi uppgifterna till?

First Venture behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra våra åtaganden mot våra befintliga kunder och entreprenörer samt skicka ut information om vår verksamhet till utvalda potentiella kunder i form av mail och nyhetsbrev.

Anmälan till nyhetsbrev och personliga möten

Syfte: Administrera nyhetsbrev och möten.

Typ av uppgifter: namn, adress, email, mobiltelefonnummer, telefonnummer.

Laglig grund: Berättigat intresse och samtycke.

Kunduppgifter

Syfte: Fullgöra våra åtaganden

Typ av uppgifter: Personnummer, namn, adress, email, mobiltelefonnummer, telefonnummer.

Laglig grund: Lagen om penningtvätt

Uppgifter från entreprenörer

Syfte: Fullgöra våra åtaganden

Typ av uppgifter: Personnummer, namn, adress, email, mobiltelefonnummer, telefonnummer.

Laglig grund: Samtycke

Vem behandlar uppgifter?

Din integritet är mycket viktig för oss. First Venture ger därför inte ut dina uppgifter till tredje part och vi säljer inte personuppgifter.

Uppgifter kan dock behandlas av så kallade personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som First Venture samarbetar med avseende t ex. it-drift och programvaror. Dessa parter får dock inte använda uppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänster de anlitas för och enbart på de villkor som First Venture anger. De uppgifter som vi samlar in från dig lagras i länder godkända enligt GDPR.

Rätt att begära information

Enligt gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos First Venture. Om du önskar sådan information, ska du skicka in en skriftlig, undertecknad begäran till oss. Observera att en begäran via e-post eller fax inte kan godtas.