Tribonex: EIT Innoenergy blir delägare

First Venture och EIT InnoEnergy har gemensamt investerat cirka 13 miljoner kronor iTribonex. InnoEnergy, en betydande investerare inom innovationssektorn för hållbar energi, har varit huvudinvesteraren i denna finansieringsrunda, medan First Venture fortfarande är huvudägaren i företaget. Denna kapitalinjektion är avsedd att möjlig göra en expansion av Tribonex verksamhet.

Det nya tillskottet av kapital kommer i en strategiskt viktig fas för Tribonex. Företaget har gått från att utveckla processer till att nu fullt industrialisera och implementera sin innovativa Triboconditioning®-ytbehandling för olika industri- och fordonstillämpningar. I nästa tillväxtskede har Tribonex som mål att öka sin produktionskapacitet, både internt och genom samarbeten med produktionspartners. De siktar på att etablera sin lösning inom elfordonstillämpningar (EV) och även inom olika industrisektorer, inklusive hydraulmotorer, pumpar och verktygsmaskiner.

Läs mer här