LYCKEGÅRD: Analyst Group gör analys på portföljbolaget

Den 28e augusti gjorde Analyst Group analys på portföljbolaget Lyckegård.

Analyst Group skrev att Lyckegård levererade en stark Q2-rapport där utvecklingen inom affärsområdet Water, vilket nu står för ca 75 % av koncernens utveckling, var starkare än deras förväntningar med en EBITDA-marginal om 23 %. Givet den starka utvecklingen inom Water, samt nämnda kostnadsbesparingar inom Soil & Seed, vilka väntas bidra till lönsamhetsförbättringar under H2-23, har de valt att uppdatera deras finansiella prognoser avseende de båda affärsområdena. Givet att de två affärsområdena är relativt olika varandra samt huserar på olika marknader, har vi i denna analysuppdatering valt att värdera varje affärsområde för sig för att sedan summera genom en sum-of-the-parts-värdering, vilket, i kombination med de uppdaterade prognoserna, medför ett uppdaterat värderingsintervall i samtliga scenarion.

Läs mer här